Gradgivning I. 20130214

34 Linneus har haft sin andra gradgivning i vår lokal, Försvarsgården i Växjö, den blev extra högtidlig genom att OMS Lars-Erik Furuskog gästade vår Loge. Han tog tillfället i akt att installera vår mästare Sten Sjödahl i sitt ämbete för 2013, genom att överlämna mästarbrevet.

OSM betonade vikten av att alla bröder i Logen stöder Sten i sitt uppdrag som mästare och han hoppas och trodde på en bra utveckling för 34 Linneus.

Sten tackade för förtroendet och passade också på att presentera de bröder som skall tjänstgöra på de olika funktionerna vid gradgivningarna under året, några funktioner är ej bemannade ännu.

Skattmästaren Sven-Olof Karlsson meddelade att årsavgiften till Bifrostordern centalt är 310 kronor för 2013, därför kommer vår medlemsavgift också att bli 310 kronor för innevarande år.

21 personer deltog på gradgivningen, och vi hade förutom OSM, gäster från 10 Withala, Anders Jardbring och Gunnar Malmqvist, dessutom hade vi hjälp av Leif Ljungborg och Göran Straume från Withala som tjänstgörande bröder, vilket vi tackar för.

Vi kunde hälsa en ny broder välkommen i vår Loge han heter Johan Ottosson, och vi hoppas han kommer att trivas hos oss.

Brödrarmåltiden, bestod av ärtsoppa, punsch, pannkakor med sylt och grädde, samt kaffe med kakor allt ordnat av Åke Berntsson, med sedvanlig finess, soppan var en blandning av Per Morberg och Leif Mannerström, inte personligen, men deras recept, förfinade av Åke.

I samband med maten talade OSM Lars-Erik Furugård om Rikstinget i Oskarshamn, där alla har närvarorätt, men inte rösträtt.

LM Sten Sjödahl hälsade nye medlemmen välkommen samt meddelade att han var kallad till mästarmöte 8-10.3 2013,i Västerås vilket han med glädje såg fram emot, han delade också ut en blomma till Daniel Ekroth som med kort varsel ställde upp och tjänstgjorde i en ny funktion.

Anders Jardbring tackade å gästernas vägnar för kvällen med Bifrostbröderna i Växjö.

Munskänk Sven-Åke Gustavsson fick ägna sig åt Lotteriet denna gång eftersom Åke ordinerat punsch till sin ärtsoppa. Sven-Åke skötte det så bra så han själv tog hand om första priset.

Vi avslutade en trevlig kväll och ser fram emot nya aktiviter och att de arrangemang vi gör får en bra uppslutning och flera nya bröder till vår Loge

 

Hasse Bild