En rykande färsk rapport

Igår den 7 februari hölls årets första direktoriemöte och vårt Årsmöte

Christian hälsade oss 15 bröder välkomna till Andritz, där han jobbar. Företaget tillverkar torkanläggningar till pappersmassa- industrin i hela värden. Det handlar inte om några badrumsfläktar direkt utan det är enorma anläggningar som tar ett par år att uppföra. Alla anläggningar byggs upp på den plats den skall vara på, och det är delar man till tillverkar i Växjö i gamla Fläktfabrikens lokaler. Man är 55 anställda i Växjö, varav 1 som jobbar direkt i produktionen, så ni förstår automatiken är fulländad så långt som är möjligt. Tack Christian för en bra information.

Efter en smörgåstårta vad det dags att gå igenom verksamheten både metodiskt och ekonomisk. Mycket synpunkter framkom, vi 41 medlemmar i logen, besöksantalet i snitt har ökat på våra gradgivningar. Ekonomin måste vi förbättra på sikt, vi gjorde en liten förlust under förra året och därför måste vi justera lite i priset för mat och medlemskap. När protokollet är justerat kommer mer information om detta.

Rekrytering är alltid en levande punkt på dagordningen, hur kan vi öka medlemstalet? Rekryteringsgruppen kommer att ge oss alla ett uppdrag inom kort inför den informationskväll vi har i maj.

Recipiendrummet behöver förbättras, och viss material behöver vi köpa in under året.

Nästa gradgivning är den 28.2 och då kommer vår Storlogemästare att ominstallera Alexander för ytterligare ett år som LM. Dessutom har vi en person som skall recipiera, har ni någon ytterligare på gång så hör av er.

Gjordes en del val för olika funktioner, med det mesta var omval.

/Hasse