Torsdagen den 14 november 2019…

Blir en dag att minnas för 3 av våra bröder; Leif, Stefan och Orlando, dagen då de blev belönade med Kunskapens Grad.

När Alexander öppnade mötet kunde han hälsa 28 bröder välkomna, bland dessa fanns 5 gäster som representerade Åsagård, Vanadis och Gondler.

Han kunde konstatera att vi är inne i en intensiv period av aktiviteter, en Gradgivning för 3 veckor sedan, en i kväll och Julkalas den 7 december i samarbete med Linneorna. Dessutom är Åke kallad till Storlogen för att erhålla en grad IX den 23.11.

Olika hälsningar utbyttes mellan Logerna i sedvanlig ordning.

Sten uppmanade oss igen att vara tidig med våra anmälningar till gradgivningarna m.m.

Vid brödramåltiden talade Nils-Gunnar J till vår Orden, han tackade för fint bemötande gästerna fått och glädjen över att få träffa gamla arbetskamrater från I 11, som nu kommit med i Linneus.

Han betonade tre saker inom Orden. 1 den sociala samvaron, där måltiden är en del, men att man också håller kontakt med de som inte har möjlighet att närvara av olika skäl

2. Hjälpverksamheten inom Bifrost är omfattande och sker på alla nivåer inom vår Orden, handlar om c:a en halv miljon årligen.

Det 3:e benet är Ritusen som leder till egen utveckling men även utvecklar hela Logen. 

Det är viktigt att vi i denna stressiga tid kan andas ut när man stiger in i Bifrostlokalen och ger sig tid att lyssna och tänker efter på de kloka ord som finns i vår ritus.

LM i Åsagård, Kent Andersson informerade oss om den kommande nya Portalen som kommer att testköras efter nyår och komma i gång i full skala efter vårens Riksting.

Sten påminde oss om att Linneus fyller 10 år om 2 år, och han har påbörjat arbetet med en  historik och efterlyste bilder och minnen från dessa år.

Göran och Gunnar var dagens presentatörer av sig själva lite mer ingående.

Recipienderna gav svar på talet Alexander höll till dem.

Mästarbordets blomma gick till Bill, som dessutom blir 70 år i dagarna.

Lotteriets högvinst vanns av Gunnar men Sven-Olof och Sten blev inte lottlösa heller

Eftersom Göran Straume inte var närvarande denna gång, så var vi några andra som fick dra några vitsar innan Alexander avslutade den trevliga kvällen kl. 22.30.

/Hasse