20 oktober, 2020

Sista dagen i februari blev en riktig höjdare

En välfylld Kapitelsal, skapade en härlig stämning redan från början, många Linneusbröder samt 9 gäster gjorde att vi var 34 bröder, som kunde hälsa en ny Broder välkommen i gemenskapen. Nils-Göran Strömberg heter vår nya Broder.

Dessutom hade vi besök av Storlogens mästare Ulf J och skrivaren i Storlogen Ernie E. De andra sju gästerna kom från vår fadder 10 Withala, som alltid ställer upp för oss. Ulf J kom som representant för Orden Styrande Mästare och kunde meddela att Alexander har fortsatt förordnande som Mästare även detta år.

I samband med detta så framförde vår ålderman och tillika ExM Sten Brödernas tack till Alexander för det arbete han lägger ned för att Linneus skall växa. Alexander meddelade därefter vilka personer som skall inneha de olika befattningarna i samband med gradgivningar, omval.

Extra högtidligt blev det när Ulf J kallade fram Martin till mästarbordet för att överlämna Logernas Belöningstecken. Alexander hade skrivit motiveringen.

“Grattis Martin, du är en värdig bärare av detta tecken.”

Som vanligt fick Intendenten hjälp att göra i ordning lokalen innan måltiden, tack Sten för din uppmaning, det underlättar verkligen jobbet och tack alla som hjälpte till.

Talet till vår Orden hölls av Ulf J, där han dels berättade om sin bakgrund både civilt och inom Bifrost. Han förklarade också vad en Storloge är för något, vilket är bra för många av oss som inte varit med så länge. Han berömde oss också för den fina gradgivningen i kväll. Den instämde också Göran S, vilket vi tackar för.

Alexander talade till dagens recipiend och informerade lite om hur en loge fungerar. Recipienden Nils-Göran tackade för fint mottagande, han kände en viss spänning inför kvällen, och det skall man ju göra, men tyckte att Bifrostorden verkar vara något som passar honom.

Jonas W presenterade sig lite närmare, det var andra gången han besökte en gradgivning, han upplevde nästan en poetisk känsla när han kom hit, och tackade sin fadder Ulf B, för att han övertygat honom att gå med. Jonas jobbar som Systemarkitekt, och ni som inte var med kan ju fråga honom nästa gång vad det är.

Dagens insamling gav 1095:-. Bengt H fick mästarbordets blommor. Anders K uppvaktades också med en blomma av Mästaren eftersom han lyckats med konststycket att fylla jämna år. Grattis båda två som fick blommor, mycket välförtjänta.

Alexander kunde meddela att vi inte längre är den minsta Logen i landet, trots att vi är yngst. Lotteriet gick som en dans och den som dansade bäst var vår munskänk Kennert som fick högvinsten, skänkt av Sten som vanligt.

Nästa gång vi träffas är om en månad den 28.3 då vi har en grad II.

Göran berättade en historia om våndan att ha ett burklock som sitter för hårt. men den får ni som inte kom inte höra. Det lönar sig att vara med på måltiden.

M Alexander avslutade denna fina kväll och tackade alla som deltagit.

/Hasse