19 oktober, 2020

Nu har vi vuxit igen

När vi började höstens gradgivningar med Grad I torsdagen den 26.9.19 så kunde vi hälsa ytterligare 3 bröder välkomna i vår Loge. De nya bröderna är Håkan Blad, Bo Rönnebring och Einar Håkansson. Faddrarna är Nils-Ragnar, Alf och Sten.

Vi var 30 bröder, varav 5 gäster från Withala, som kunde konstatera att det blev en högtidlig och fin stund i Kapitelsalen. Alexander konstaterade att sommaren varit lång och att det kändes roligt att komma igång på allvar. Vi hade ju haft lite andra aktiviteter sedan senaste gradgivningen i våras.

Det hade varit informationsmöte, det hade varit fikaträff, samt studiebesök på Burdes almanacksföretag i samband med vårt Direktoriemöte.

Alexander och Bill hade varit på SL:s Mästarmöte, de kunde konstatera att vi har en positiv trend och utveckling, vi är nu 46 bröder i Logen.

Nästa gradgivning är Grad II, den 24.10 och till den kommer 3 bröder att kallas

Storlogen ser gärna att vi har en representant i  direktoriet, och Claes har tackat ja till det.

Dagens faddrar tackades för sitt arbete.

Sten påtalade vikten av att vi anmäler oss i god tid till våra Gradgivningar.

Under brödrarmåltiden, sjöngs som vanligt en inledande snapsvisa till första skålen.

Lasse F som är innehavare av vår finaste utmärkelse OHL, finns bara fyra inom Orden som har den, höll talet till vår Orden.

Ett mycket intressant tal ur många aspekter, men framför allt gick han igenom alla de fonder och Stiftelser som vi har inom vår Orden. Där vi ger olika stipendier inom kultur, handikapp m.m

Han var också OSM när 34 Linneus bildades i oktober 2012, vilket har tyckte var ett av de större ögonblicken i hans Bifrostliv.

Alexander talade till recipienderna, och berörde dagens tema Frihet i förening med demokrati, där vi har rätt att säga vad vill, mötes och yttrandefrihet, religionsfrihet bl.a

Recipienderna gav svar på tal, och tackade för att de kommit med i Bifrost.

Insamling gav 760:-

Nils-Ragnar fick Mästarbordets blommor.

Och i Lotteriet drog Sven-Olof hem högvinsten.

Göran hade förberett en rad historier som han framförde med bravur.

Och kl.22.30 avslutade Alexander denna trevliga kväll.

  / Hasse