8 februari, 2023

Årets andra Bifrostkväll blev lite annorlunda på flera sätt…

Tanken var att vi skulle haft en Grad I givning, men eftersom vi inte hade någon recipiend
Fick M Alexander hälsa oss 23 bröder välkomna till en Loge utan reception för första gången i
vår snart 10-åriga historia.
Inte nog med detta, covid-19 härjade vilt så det betydde att några bröder fick avstå att komma.
Detta gav en del bröder möjlighet att tjänstgöra, som inte tjänstgjort tidigare, och någon fick
byta roll.


Vi hade också glädjen att få hälsa ett par gäster välkomna, det var Ordens intendent Allan
Jensen och Lennart S. Bengtsson från Forsete i Malmö.
När vi fått ihop styrkorna så kunde Alexander och tjänstemännen tåga in och öppna mötet.
Efter hälsningsceremonin så var det dags att göra ett högtidligt intåg med Ordens Intendent
som å OSM:s vägnar tackade Alexander för de sex år han varit mästare i vår Loge, och hälsa
den nye Mästaren Bill Johansson lycka till med det ansvarsfulla arbetet att leda en Loge.
Eftersom vår åldersman Sten inte kunde närvara fick undertecknad äran att tacka Alexander
för det fina arbete han uträttat i 34 Linneus i 6år.
Ordens Intendent tackade honom från OSM.


Vid måltiden så talade Allan Jensen till vår Orden, han var glad att vi nu kommit igång efter 2
tunga år med pandemin. Han tyckte det var roligt att komma och träffa de olika bröderna.
Hans förhoppning var att det skulle finnas ett sug efter att få komma ut i sociala livet igen
bland många människor och att det skulle kunna gynna även Bifrostorden.


Efter det var det dags för ExM Alexander att presentera sig ,nu när han avgått. Berättade att
han är född i Vetlanda, flyttade till Växjö när hans fru fick arbete här. Från hans släkting som är
med i Withala hade han fått många påtryckningar att gå med i Bifrostorden, men det blev inte
av förrän han var i Växjö. Han blev Mästare tidigt, han fick Grad II i samma veva.
Han tackade alla bröder för det fina samarbete han haft med oss under alla år.
Vår gäst från Malmö Lennart S. Bengtsson berättade att han hade ungefär samma hastighet till att
bli Mästare, för hans del tog det tre år. Han uppmanade våra bröder att de skulle engagera sig på
olika sätt, det är väldigt utvecklande om man får chansen.
Alexander avtackades med ett stort fång blommor, och ett fint porträtt som kommer att hängas
upp vid våra Gradgivningar tillsammans med Stens porträtt.


Mästarbordets blommor gick till Sven-Olof, som också meddelade att insamlingen gav 770:-

LM Bill avslutade den trevliga kvällen och påminde om Årsmötet den 15.2

Hasse