8 februari, 2023

Premiär för vår nye mästare

Idag uppmärksammar vi broder Tommy Lövgren, som erhållit Vänskapens grad i bifrostorden.

Detta hände när Mästare Bill kallat till gradgivning den 24.3.22. i vår Kapitelsal.

Vem kunde ana att det skulle bli så stort manfall p.g.a. sjukdom och andra saker, men vi var 18 bröder närvarande och flera fick göra uppdrag som de aldrig gjort förut. Vi lyckades genomföra allt enligt ritus under Bills ledning, han fick en riktig utmaning vid sin första gradgivning som Mästare till allas belåtenhet.

Vi kunde också glädja oss åt att vår ex.mästare Sten åter var på plats efter en tids frånvaro p.g.a sjukdom.

Bill meddelade att Claes, Zoltan och undertecknad erhållit Grad VII i lördags.

Martin fick emottaga Logernas Hederstecken för sitt förtjänstfulla arbete inom Logen 34 på olika sätt. Bröderna visade sin uppskattning för detta.

Det framfördes en hälsning från vår förste ställföreträdandemästare Alf, som tyvärr inte kan närvara p.g.a. sjukdom i familjen. Vi sänder våra tankar till familjen.

Bill talade till vår Orden, från Mästarträffen rapporterade han att det blåser nya vindar, Bifrostorden skall synas mer utåt och skall bilda utvecklingsgrupper under ledning av stf. Mästare i varje loge. Komma med ideér till aktiviteter för att öka brödraskaran.

Ny Portal kommer troligen att presenteras under hösten, och varje Loge skall se till att medlemsregistret stämmer innan den kör i gång.

Vi uppmärksammade också dagens recipiend, som i sin tur tackade för den nya Graden.

Martin berättade att det blir en informationskväll den 25 maj

Sven-Olof rapporterade att Storlogedagen i lördags hade givit ett bra ekonomisk tillskott till vår kassa.

Lotteriets första pris, skänkt av Sten gick till Einar Håkansson, som dessutom fick mästarbordets blomma för att han fick hoppa in som Munskänk.

Nästa gradgivning blir den 28.4. 2022 och är Grad III

Bill avslutade dagen med att tacka alla för kvällen

Hasse