8 februari, 2023

Informationsträff 24 maj 2022

Vi avslutade vårens verksamhet med att bjuda in sju presumtiva bröder som några av bröderna rekommenderat.

Utöver de sju så var vi 13 bröder närvarande när LM Bill Johansson kunde hälsa oss välkomna. Sedan överlämnade han ordet till Alexander Airosto som gick igenom Bifrostordens ideologi, organisation och verksamhet på ett pedagogiskt sätt.

Efter informationen blev våra gäster bjudna på en måltid, bestående av smörgåstårta.

Dessutom fick alla en ansökningsblankett och information om hur det går till när man blir antagen som broder.

Nu ser vi med spänning på resultatet av informationen, faddrarna kommer säkert att följa upp och hålla kontakt under tiden.

Det är ett trevligt sätt att informera presumtiva bröder om vad det innebär att vara en del av vår Orden.

Hasse