7 februari, 2023

Ordens olika grader

  • I – Frihetens Grad
  • II – Vänskapens Grad
  • III – Kunskapens Grad
  • IV – Hoppets Grad
  • V – Trohetens Grad
  • VI – Kärlekens Grad
  • VII – Sanningens Grad
  • VIII – Skönhetens Grad
  • IX – Vishetens Grad
  • X – Styrande Viljans Grad