8 februari, 2023

Om Orden

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
Orden ska bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
Orden skall bedriva hjälpverksamhet
.

Detta betyder konkret:

att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande.

(Men, och detta är viktigt; ”Orden överlämnar till den enskilde medlemmen att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.”)

att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordens medlemmar och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Vill du lära dig mer som presumtiv broder kan du läsa den här informationsfoldern.