8 februari, 2023

Sund Livsåskådning

Sund livsåskådning är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Bifrostordens tolkning vilar på en politisk och religiös obunden grund och syftar till att utveckla medlemmarna till självständiga och hjälpsamma bröder.

Vår lära kan kort sammanfattas i följande punkter:

  • Vi är alla jämlika.
  • Ett starkt broderskap.
  • Ärlighet i relationer.
  • Hjälpsamhet mot andra.

Vår ritus och våra grader, bygger på vår lära.