7 februari, 2023

Ritus

Här tar mystiken vid.
Vår ritus är själva kittet som binder oss samman.
Den är en del av vår orden som är oåtkomlig för utomstående.